Member

Levande Interiör

Vi är experter på växtinredningar, akvarier, vattenarrangemang och fruktabonnemang.

 

Vi lever efter övertygelsen att en harmonisk arbetsmiljö ger lönsamhet för företaget eftersom det gör att det blir roligare att jobba. Miljöerna skapas på kontor, i receptioner eller entrémiljöer och blir en vitamininjektion till företagets viktigaste tillgång – personalen.
Våra kunder finns i hela Skåne samt i södra Halland. Levande interiör kan medverka i projektering av miljöer, idélösningar, tillverkning och leverans. Hela vägen fram till löpande professionell skötsel. Vi tar gärna helhetsansvaret och lämnar därför livstidsgaranti på både växter och fiskar.

 

Address
Hammargatan 8 262 71 Ängelholm

Telefon
0431-36 82 20

E-post
info@levandeinterior.se

www.levandeinterior.se