Member

Blomsterfröjd Inredningar AB

Hyr eller köp växter, krukor och belysning.
Vi tecknar hyres eller serviceavtal med er och lämnar därmed en garanti för att växterna alltid är fräscha. Vår servicepersonal besöker er varannan vecka. Samma personal hela tiden, alltså inga vikarier.

Vi har även ett lågprisalternativ, då vi kommer var 4:e vecka. Samma garantier.

Address
Box 457, 184 26 ÅKERSBERGA

Telefon
08-540 625 55

E-post
info@blomsterfrojd.se

www.blomsterfrojd.se