Member

Wendels Blomsterservice

Vill ni ha hjälp med en grön, vacker och trivsam växtinredning på Er arbetsplats?

 

 

Växter är en viktig ingrediens för god hälsa. Växter stabiliserar klimatet och gör det hälsosammare att vistas på arbetsplatsen, både fysiskt och psykiskt. Vatten avdunstar från växternas blad, växterna absorberar värme, fungerar ljuddämpande, stimulerar kreativiteten och renar luften från damm och föroreningar. Vi planterar samtliga växter i pimpsten som är miljövänligt, dekorativt och allergifritt. Vi använder bara växter och krukor av högst kvalitè.

Låt oss hjälpa ert företag att få ett bättre arbetsklimat
vilket skärper koncentrationen, minskar stress och ökar trivseln.

 

Address
Blommsterhallen, Hall A,
Sofiedalsvägen 10, 238 37 Oxie

Telefon
040-631 82 80

E-post
info@wendelsblomsterservice.com

wendelsblomsterservice.com